logo
  BARBARA Handel Usługi Produkcja
Barbara Gąsiorowska

ul. Trębacza 33/2, 31-436 Kraków
tel: +48 601 487 643
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami


Obsługa księgowości, nadzór nad stanem technicznym budynku, prowadzenie remontów i modernizacji, wybór dostawców mediów - to tylko niektóre z obowiązków właściciela nieruchomości mieszkalnej. Administrator wspólnoty mieszkaniowej powinien mieć wszystko pod kontrolą. Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w tym zakresie, proponujemy Klientom sprawne i rzetelne administrowanie nieruchomościami. Szczegółowe zadania określamy w indywidualnej umowie z Klientem. Zazwyczaj administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje prowadzenie spraw meldunkowych, zlecanie przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej i innych, wykonywanie rozliczeń podatkowych, realizację planu gospodarczego na rok bieżący i przygotowanie planu na rok kolejny, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy także indywidualne rozliczenia wody, ścieków oraz ogrzewania. Zarządzanie nieruchomościami obejmuje również prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu. Nadzór wspólnoty mieszkaniowej to także obsługa mieszkańców - pomoc w sprawach formalnych oraz organizacja zebrań. Wśród naszych usług wymienić można też zarządzanie kamienicami. Administrowanie kamienicami wymaga szczególnej uwagi, gdyż są to często budynki już zabytkowe, o które trzeba się bardziej troszczyć - my jako zarządca nieruchomości sprawdzamy się w każdym zadaniu. Zapraszamy do kontaktu Klientów, którym zależy na tym, aby zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi było rzetelne i w pełni profesjonalne.Zapewniamy:

Obsługę administracyjną:
1. Nadzór nad realizacją umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej / Właściciela z firmami zapewniającymi:
  o dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków
  o dostawę energii elektrycznej dla części wspólnej
  o dostawę energii cieplnej na potrzeby co i ciepłej wody
  o wywóz nieczystości stałych i płynnych
  o konserwację domofonów
  o nadzór nad prawidłowym wywiązywaniem się z innych umów.
2. Nadzór nad pracą osoby do sprzątania.
3. Prowadzenie spraw meldunkowych oraz kontroli płatności.
4. Reprezentowanie przed urzędami.
5. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej obiektu:
  o Książka Obiektu
  o Teczka Obiektu
6. Zlecanie bieżących przeglądów obiektu:
  o instalacji gazowej - serwis pieca
  o instalacji elektrycznej
  o instalacji odgromowej
  o instalacji wentylacyjno-spalinowych.
7. Przygotowywanie materiałów źródłowych do budowania Planu Gospodarczego i Remontowego.

Obsługę księgową
1. Kalkulacja wysokości stawek zaliczek na pokrycie kosztów bieżących.
2. Rozliczenia podatkowe.
3. Naliczenia wymiarów opłat indywidualnych.
4. Rozliczenia indywidualne wody, ścieków, ogrzewania.
5. Sporządzanie rozliczeń właścicieli w części wspólnej w okresach rocznych.
6. Sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków na nieruchomości.
7. Przygotowywanie zeznań do Urzędu Skarbowego.
8. Sporządzenie bilansu i rachunku wyników raz w roku nie dłużej niż do 31 marca roku następnego.
9. Przygotowanie założeń do Planu Gospodarczego na rok następny.
10. Przedłożenie dokumentów finansowych do bilansu i rachunku wyników do akceptacji Zarządu Wspólnoty.
11. Analiza kosztów i przychodów.

Załączamy:

1. Zakres obsługi konserwacyjnej nieruchomości.
2. Zakres utrzymania czystości, czyli obowiązki osoby sprzątającej firm współpracujących z nami (są to koszty dodatkowe).
All rights reserved 2006-2014 © Yenna-Savil