logo
  BARBARA Handel Usługi Produkcja
Barbara Gąsiorowska

ul. Trębacza 33/2, 31-436 Kraków
tel: +48 601 487 643
1. "Co to jest wspólnota mieszkaniowa?"

Zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24.06.1994
- art. 6
- art. 23
- art. 30 ust. 2
- art. 32
Wspólnotę Mieszkaniową tworzą wszyscy - ogół właścicieli, których lokale mieszkalne i użytkowe wchodzą w skład określonej nieruchomości.
Uchwały właścicieli lokali są podejmowanie bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd, uchwała może być wynikiem głosów oddanych w w/w sposobach głosowania.
Uchwały właścicieli zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczone np. wielkościami udziałów, chyba że uchwałę podjęto w tym trybie, że Właściciele zadecydowali, że na 1 właściciela przypada 1 głos bez względu na wielkość udziału.


2. Co może Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej?

Art. 22 ustawy o własności lokali jasno określa czego Zarząd W. M. nie może:
1. Ustalić wynagrodzenia Zarządu lub nadzorcy.
2. Ustalić wysokości opłat na okrycie kosztów zarządu.
3. Przyjęć planu gospodarczego - rocznego.
4. Podmienić ani nabyć nieruchomości.
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może natomiast: podpisać umowę o administrowanie, gdyż jest to czynność zwykłego zarządu. Powierza w ten sposób pewien zakres swoich kompetencji firmie w której czynności te wykonywać będzie osoba - administrator pod nadzorem licencjonowanego zarządu nieruchomościami.


All rights reserved 2006-2014 © Yenna-Savil