logo
  BARBARA Handel Usługi Produkcja
Barbara Gąsiorowska

ul. Trębacza 33/2, 31-436 Kraków
tel: +48 601 487 643
Bieżąca konserwacja budynków i ich otoczenia


I. Konserwacja bieżąca:
1. Konserwacją - nazywamy wszelkie czynności mające na celu zmniejszenie szybkości procesu zużycia obiektu lub jego elementów.
2. Szczególne zasady konserwacji urządzeń zawarte są w instrukcjach technicznych dostarczanych przez producentów wraz z urządzeniami.


II. W zakres konserwacji bieżącej wchodzą czynności związane z bieżącą eksploatacją części wspólnej budynku w tym drobne naprawy jak:
1. wymiana zepsutych wyłączników, gniazd, opraw, bezpieczników itp.
2. wymiana odcinków uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej wewnętrznej
3. wymiana zaworu lub odcinka rury
4. naprawa zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek
5. wymiana okuć, elementów stolarki okiennej i drzwiowej, wstawienie szyby
6. uszczelnienie pokrycia dachu, drobne naprawy opierzeń, naprawa i czyszczenie rynien, rur spustowych
7. koszenie trawy 1x w miesiącu w kosztach części wspólnej
8. naprawa miejscowo uszkodzonych tynków.
9. Koszty materiałów ponosi zleceniodawca - Wspólnota Mieszkaniowa/Właściciel.
10. Oczyszczanie kratek ściekowych przed garażami.

Czynności konserwacyjne prowadzi się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną i w myśl obowiązujących przepisów. Inne czynności przekraczające ww. mogą być wykonane na osobne zlecenie.
All rights reserved 2006-2014 © Yenna-Savil