logo
  BARBARA Handel Usługi Produkcja
Barbara Gąsiorowska

ul. Trębacza 33/2, 31-436 Kraków
tel: +48 601 487 643
BARBARA HUP specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Obsługujemy Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, osoby prywatne i nieruchomości komercyjne, co daje nam szeroką znajomość rynku nieruchomości oraz doświadczenie gromadzone od 2002 roku. Posiadamy w obsłudze nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, kamienice czynszowe, rezydencje, oraz nieruchomości komercyjne.

Posiadamy:
> doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Krakowa
> doświadczenie w zakresie administrowania kamienicami czynszowymi, domami mieszkalnymi i lokalami komercyjnymi na terenie Krakowa i w jego okolicy
> ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
> możliwości zapewnienia nadzoru budowlanego i rzeczoznawstwa niezbędnego do stwierdzenia stanu technicznego nieruchomości oraz wydania opinii (rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi).

Właścicielka firmy, Barbara Gąsiorowska, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości(nr licencji sprzed deregulacji - 11896). Jest członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
Pracownicy firmy to osoby o dużej wiedzy zawodowej, doświadczeniu oraz wysokiej kulturze osobistej. Godnym podkreślenia jest fakt, iż są związani z firmą od wielu lat.


Zapraszamy do współpracy z nami!
All rights reserved 2006-2014 © Yenna-Savil